• study@swinburne.edu.my
  • +60 19 819 6353

Pembiayaan penuh yuran pengajian dengan elaun sara hidup disediakan!

Skim Bursari BP40

Terhad untuk 100 pelajar sahaja. Mohon sekarang!

Swinburne Sarawak dengan kerjasama Yayasan Sarawak menawarkan skim bursari khusus untuk pelajar Bumiputera Sarawak yang layak yang mengikuti program pengajian di universiti itu.

Skim Bursari BP40 Yayasan Sarawak itu memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat pra-universiti, diploma atau ijazah sarjana muda pada kadar yuran bersubsidi.

Peringkat program Pengambilan
Pra-universiti 11 April, 20 Jun^, 5 September, 3 Oktober
Diploma 11 April, 5 September
Sarjana Muda (Program-program lain) 5 September
Sarjana Muda (Program perniagaan dan kejuruteraan sahaja) 3 Oktober

^ Pengambilan baharu (Tertakluk kepada perubahan)

Untuk senarai lengkap program perniagaan, kejuruteraan, pengkomputeran, sains dan reka bentuk, serta senarai biasiswa, layari www.swinburne.edu.my.

Permohonan pekerjaan diterima oleh Kerajaan Negeri Sarawak

Dengan sokongan Yayasan Sarawak dan Kerajaan Negeri Sarawak

Untuk pelajar Bumiputera Sarawak dari latar belakang keluarga berpendapatan rendah dan sederhana (B40/M40)

Pilihan untuk mengikuti program pertukaran atau perpindahan ke kampus Melbourne

 

Yuran Skim Bursari

Yuran Skim Bursari BP40

**Pinjaman Pelajaran Yayasan Sarawak

Pelajar juga layak memohon Pinjaman Pengajian Yayasan Sarawak untuk menanggung yuran selebihnya. Di samping pinjaman pendidikan itu, pelajar juga akan diberi elaun sara hidup sebanyak RM4,000 setahun sepanjang tempoh pengajian. Setelah tamat pengajian, pelajar berkemungkinan menerima rebat dari jumlah keseluruhan yuran seperti berikut:


- purata gred mata kumulatif 3.5 ke atas: rebat sebanyak 75% yuran pengajian
- purata gred mata kumulatif 3.0 ke atas: rebat sebanyak 50% yuran pengajian


Kaunseling Atas Talian

Tempah slot janji temu dengan Kaunselor kami secara digital atau di kampus.

Perhatian:

  • 1) Tarikh dan masa yang anda pilih tertakluk kepada kesediaan. Kaunselor kami akan menghubungi anda untuk mengesahkan janji temu tersebut.

  • 2) Pastikan anda berada dalam talian 2 minit sebelum janji temu tersebut, atau menepati masa janji temu anda di kampus. Ini dapat mengelakkan sebarang kesulitan.

Kampus dan kemudahan kami

Selari dengan komitmen Swinburne untuk meningkatkan pengalaman kampus pelajar, universiti itu telah memulakan kerja-kerja naiktaraf kampus secara berperingkat sejak 2019.

Menjelang 2022, sebanyak RM50 juta akan dilaburkan pada kerja naik taraf makmal kejuruteraan dan komputer, makmal penyelidikan, ruang pengajian dan pembelajaran, tempat penginapan pelajar, hab pelajar dan kafeteria, serta ruang lobi dan ruang legar bangunan. Ini akan terus menyokong pelajar dari segi pembelajaran mereka, meningkatkan kebajikan pelajar dan menggalakkan pengalaman universiti yang seimbang.